Вървях веднъж по мокрия асфалт

и неочаквано усетих по гърба си кал.

Обърнах се. Хулигани двама,

замесили човек във кална драма.

Те хвърлят мръсни топки и се радват

без никаква опасност да очакват.

Заболя ме като видях тез хора безчовечни

как тъй решили да са безчовечни,

като нападат безпомощния старец.

Скарах им се и те избягаха веднага,

а мъжът остана на тротоара.

Поканих го у нас на чаша чай,

но той бързаше, сякаш иде край.

Подадох му салфетка, а той подаде ми пари.

Погледнах го, в мен напираха сълзи.

Казах му, но и гласа прегракна: „ хората забравят, че добрината е безплатна”.

 

Стихотворение на Камелия Христова, представило Общежитието на Национален ученически литературен конкурс “ Рицарска постъпка“ през 03.2016г.