Документи за прием

Заявление и декларация

Документи

Дневен режим на ученика
Програма за превенция на агресията
Примерни правила за безконфликтно общуване
Механизъм за противодействие на училищния тормоз
Конвенция за правата на детето
Вътрешен правилник
Правилник за устройството и дейността
Етичен кодекс

Нормативни актове