Уважаеми ученици,

Желаещите да ползват общежитие за следващата учебна година, могат да го направят всеки ден от 9 до 16:30 часа.

Заявлението може да се подаде и по електонен път на електронна поща: [email protected].