От 2001г. в общежитието има клуб по декупаж, под ръководството на г-жа Радостина Касърова. С направените от учениците предмети общежитието прави  благотворителни базари. Събраните средства се даряват за различни инициативи.