СО „ Михаил Колони” разполага с отбор по футбол, който е печелил много турнири и награди.