В средновековието да бъдеш рицар не означавало само да носиш бели лъскави доспехи и меч, с които да спасяваш принцеси в беда. Да бъдеш рицар означава да бъдеш храбър, доблестен, верен и смел. Вярно е, че не всички рицари са и филмите. Дали има рицари сега? Според мен има, но те не държат меч и щит. Не блестят и не яздят коне. Те са хора, които помагат на другите, вършат добро и се отнасят с момичетата, като с принцеси.

Според мен сега всеки може да бъде рицар без значение мъж, жена или дете. защото всеки човек има свои ценности и цели. Дали ще направи някого щастлив и ще го накара да се усмихне или ще му помогне да премине през някое препятствие в живота и ежедневието му, за мен всяка добра постъпка е рицарска.  Дори и най-малкият жест е важен.

Но вече има много малко такива „рицари“. Малцина биха жертвали комфорта и спокойствието си, за да помогнат на някого в беда или нужда. А нашето съвремие се нуждае от „рицарски постъпки“. Защото вече почти всички са алчни и почти всеки се грижи за себе си и ако помогне очаква някаква отплата. А да си безкористен е една от най-хубавите черти, които трябва да притежава всеки човек. Така вдъхваш респект и уважение в околните. Не трябва непременно като сториш добро да получаваш нещо в замяна. Добрината винаги се връща,тя се превръща в начин на живот. Тя даже е по-важна за този ,който я извършва. Той е щастливият и доволният. Неговото сърце е добро. Удовлетворението е за помагащия, а не за нуждаещия се. Егото се подхранва от добрите постъпки.

За съжаление такива доблестни подвизи не се извършват често или не се забелязват. Поради тази причина аз не помня да съм била свидетелка на нещо такова, но се надявам някой ден да бъда. Дали аз съм извършала такива подвизи? Да помагала съм, но не съм правила кой знае колко големи неща. Старая се да бъда „рицар“, защото знам че така ще зарадвам някого и ще го накарам да се почувства добре, а това ще ме удовлетвори, защото ще знам, че съм постъпила добре.

 

 

Есе на Кателина  Василева Георгиева за Национален ученически литературен конкурс “ Рицарска постъпка“ – 2016г.