Изпращане на абитуриентите от СО“ Михаил Колони“, випуск 2016г.