Срещи с ученици от ЦПЛР СО „Михаил Колони“ ще проведе г-н Ризов.
Тема: Безконфликтно общуване между половете.
Дати на провеждане: 18.02.2019г./ с възпитатели: М. Димитрова и Р. Панайотова/ и 20.02.2019г./ с възпитатели: В. Кирова и И. Андонов/
Час: 19:30
Място: сграда А