ПОРАДИ ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

ОБЩЕЖИТИЕТО ЩЕ ЗАТВОРИ

НА 05.04.2019г. в 10:00 часа

ЩЕ ОТВОРИ НА 07.04.2019г. в 10:00 часа