Отстранена е повредата на парната инсталация на ЦПЛР СО“Михаил Колони“.
Настаняването на учениците започва на 04.12.2016г след 10:00 ч.