Във  връзка с предстоящите почивни дни ще работи както следва:

 1. Затваряме на 03 май 2019г.в 19:00 часа

2. Отваряме на 06 май 2019г. в 12:00 часа

            При възникнали въпроси се обръщайте

            към директора   на   ЦПРЛСО.