Настаняването в ЦПЛР СО „Михаил Колони“ ще започне на 15.09.2019г./неделя/ от 09:30ч.