Настаняване на класираните ученици от СУ “ Георги Бенковски“ е на 01.09.2019г.

Забележка: Учениците, които не са подали документи ще се настаняват на 02.09.2019г.

Списък на учениците за настаняване: