Настаняването в ЦПЛР СО“Михаил Колони“ за уч.2018/2019г. ще започне на 16.09.2018г.

Скъпи ученици очакваме ви с родител/настойник.