Списък прием 2020 -2021– можете да изтеглите от тук

 

СЪОБЩЕНИЕ
Настаняването на учениците за новата учебна година започва на 14.09.2020г. в 8:00 ч. до 20:00 ч., при спазване на установения ред. Родители ще се допускат до спалните помещения само при крайна необходимост, за да се спазват изискванията за безопасност.
От ръководството