Информация за кандидатстващите в ЦПЛР

Средношколско общежитие „Михаил Колони” гр. Варна

  1. Документите за кандидатстване в ЦПЛР Средношколско общежитие се попълват и подават от родител/настойник при дежурния възпитател.
  2. Срокът за обявяване на приетите ученици от Спортно училище е 31.08.
    Настаняването на 01.09.
  3. Срокът за обявяване на приетите ученици от останалите училища е 12.09.
    Настаняването на 15.09.
  4. Настаняването става в присъствието на родител, от дежурния възпитател.