Възпитатели

Валентина Кирова

Старши възпитател

Завършила ВПИ в гр. Шумен.

Магистър – „Българска филология“ с втора специалност „Руска филология“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 19 години.

Вилдан Муталиб

Старши възпитател

Завършила Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“.

Магистър по специалност „Биология и химия“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 19 години.

Виолета Димитрова

Възпитател

Завършила Технически университет в гр. Варна,

образователно-квалификационна степен бакалавър,

специалност “ Стопанско управление“.

Има допълнителна професионална квалификация “ Учител“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 5 години.

Иванка Иванова

Старши възпитател

Завършила ВПИ в гр. Шумен.

Магистър специалност „Математика“.

Работи в институцията от 22 години.

Мима Димитрова

Старши възпитател

Завършила Минно-геоложки институт в гр. София.

Инженер с педагогическа правоспособност.

Работи в ЦПЛР СО от 19 години.

Радостина Касърова

Старши възпитател

Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Магистър по история.

Специалист „История и преподавател в средните ущилища“.

С втора специалност “ Социална психология“.

Има юридическа правоспособност и е ръководител на клуб „Декупаж“ към ЦПЛР СО.

Работи в институцията от 20 години.

Росица Панайотова

Старши възпитател

Завършила ВПИ в гр. Шумен.

Магистър „Български език, руски език“.

Работи в институцията от 19 години.

Снежанка Мирчева

Старши възпитател

Завършила ВПИ в гр. Шумен.

Магистър по специалност „Химия, физика“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 21 години.

Тихомир Марков

Старши възпитател

Завършил ШУ “ Епископ Константин Преславски“.

Магистър – специалност „Българска филология“.

Работи в институцията 12 години.

Иван Андонов

Възпитател

Завършил ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Магистър – специалност „Българска филология“.

Работи в институцията 7 години.