Възпитатели

Вилдан Муталиб

Старши възпитател

Завършила Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“.

Магистър по специалност „Биология и химия“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 19 години.

Виолета Димитрова

Възпитател

Завършила Технически университет в гр. Варна,

образователно-квалификационна степен бакалавър,

специалност “ Стопанско управление“.

Има допълнителна професионална квалификация “ Учител“.

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 5 години.

Мима Димитрова

Старши възпитател

Завършила Минно-геоложки институт в гр. София.

Инженер с педагогическа правоспособност.

Работи в ЦПЛР СО от 19 години.

Десислава Атанасова

Възпитател

Работи в ЦПЛР СО Михаил Колони от 6 години.

Иван Андонов

Възпитател

Завършил ШУ „Епископ Константин Преславски“

Магистър – специалност „Българска филология“

Работи в институцията 7 години

Тихомир Марков

Старши възпитател

Завършил ШУ “ Епископ Константин Преславски“.

Магистър – специалност „Българска филология“.

Работи в институцията 12 години.

Георги Софронов

Възпитател

Работи в институцията 2 години.