Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2023г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2023г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони

Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2022г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2022г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2022г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2022г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони

Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2021г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2021г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2021г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2021г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2020г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2020г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2020г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2020г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“

Бюджет 2020 на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ – 25.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2019г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2019г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2019г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2019г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“

Бюджет 2019 на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“

Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Бюджет 2018. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“

Бюджет 2017. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ 
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ 

Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12 2016г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09 2016г. на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – първо полугодие 2016г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – първо тримесечие 2016г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Бюджет на Средношколско общежитие „Михаил Колони“ 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет – 2015 г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2015г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2015г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – първо полугодие 2015г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Отчет за изпълнение на бюджет – първо тримесечие 2015г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“
Бюджет на Средношколско общежитие „Михаил Колони“ 2015г.
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет – 2014 г. на Средношколско общежитие „Михаил Колони“