Администрация

Директор

Инж. Жени Кръстева

Завършила ВМЕИ – гр.Варна, образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Ел. снабдяване и ел.обзавеждане“, квалификация „Електроинженер“, с втора магистърска  степен „Управление на образованието“.

Работи в институцията от 1995г. до 2014г., като старши възпитател.

От 2014г.  е директор на ЦПЛР СО „М.Колони“.

Завеждащ техническа служба (ЗТС)

Пламен Янаков

Главен счетоводител

Нина Николова

Tab content
0
Text
Text

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here