Loading...

Съобщения

Настаняване в ЦПЛР СО”Михаил Колони” за уч.2018/2019г.

Настаняването в ЦПЛР СО"Михаил Колони" за уч.2018/2019г. ще започне на 16.09.2018г. Скъпи ученици очакваме ви с родител/настойник.

9 януари 2017г. НЕУЧЕБЕН ДЕН

Заповед №25/06.01.2017 г. на кмета на община Варна за обявяване на 09.01.2017 г. за неучебен ден за училищата в община Варна.

Новини