Важно!!! Списък на приетите ученици в ЦПЛР СО“Михаил Колони“ ученици за учебната 2016-2017 г.

Списък на приетите ученици в Център за подкрепа за личностно развитие Средношколско общежитие „Михаил Колони“ за уч. 2016-2017 г. […]