Във връзка с предстоящите почивни дни ЦПЛРСО ще работи както следва:
1.Затваряме на 24 май 2019 г. в 14:00 часа
2.Отваряме на 27 май 2019 г. в 12:00 часа
При възникнали въпроси се обръщайте към директора на ЦПЛРСО и дежурния телефон на портала.