В конкурса взе участие Виктория Руменова Иванова. Същата получи грамота за участие.