Информация за кандидатстващите в ЦПЛР

Средношколско общежитие „Михаил Колони” гр. Варна

за учебната 2017/2018г.

  1. Документите за кандидатстване в ЦПЛР Средношколско общежитие се попълват и подават от родител/настойник при дежурния в блок А.
  2. Срокът за обявяване на приетите ученици от Спортно училище е 31.08.2017г.
    Настаняването на 01.09.2017г.
  3. Срокът за обявяване на приетите ученици от останалите училища е 12.09.2017г.
    Настаняването на 14.09.2016г.
  4. Настаняването става в присъствието на родител, от дежурния възпитател.

 

Този документ можете да свалите от тук – Информация за кандидатстващите в Средношколско общежитие