Достъп до обществена информация

В Средношколско общежитие“ Михаил Колони“ Варна заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодство всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

Адрес: Варна 9000, ул. „бул.“Цар Освободител“ 150

Електронен адрес: so_koloni@abv.bg

Лице за контакт:

Виолета Димитрова– ЗАС

тел. 052 835 500

Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация Средношколско общежитие“ Михаил Колони“ гр. Варна

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване