Възпитатели

Валентина Кирова

Старши възпитател

Вилдан Муталиб

Старши възпитател

Виолета Димитрова

Възпитател

Иванка Иванова

Старши възпитател

Мима Димитрова

Старши възпитател

Радостинка Касърова

Старши възпитател

Росица Панайотова

Старши възпитател

Снежанка Мирчева

Старши възпитател

Стефан Линков

Възпитател