Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”

Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”

Бюджет 2018. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2018г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”

Бюджет 2017. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”                                        Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.06.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони” 
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.03.2017г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони” 

Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12 2016г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09 2016г. на ЦПЛР Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – първо полугодие 2016г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – първо тримесечие 2016г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Бюджет на Средношколско общежитие “Михаил Колони” 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет – 2015 г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 31.12.2015г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – към 30.09.2015г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – първо полугодие 2015г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Отчет за изпълнение на бюджет – първо тримесечие 2015г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”
Бюджет на Средношколско общежитие “Михаил Колони” 2015г.
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет – 2014 г. на Средношколско общежитие “Михаил Колони”